Hasło roku chrześcijan na rok 2015.

Love...

Tegoroczne hasło chrześcijan możemy znaleźć w liście do Rzymian, w roździale 15.

Werset 7 mówi:  Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga.

Podczas piewszego kazania w nowym roku usłyszeliśmy dobrą wskazówkę, jak można to piękne, ale bez konkretnych wskazówek  brzmiące wyzwanie potraktować w codzienności.

Rada brzmi łatwo, ale jestem przekonana, że nasza podświadomość na pewno z tego skorzysta.

Powinniśmy codziennie czytać rano i wieczorem tekst z 1. listu do Koryntian, z rozdziału 13, 4-8 :

Miłość cierpliwa jest,
życzliwa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie robi nic z czystej złośliwości,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje.

Eksperyment, godny wypóbowania- bo jak wszyscy wiemy: słowa mają moc…

shareEmail this to someone
email