Jan Paweł II

.. do żródła...

Bł. Jan Paweł II napisał w swoim Testamencie: „Nie pozostawiam po sobie żadnej własności“…

Z okazji kanonizacji jego osoby pragnę obublikować na jego cześć parę jego wierszy.

Dzisiaj, ten z Tryptyku Rzymskiego:

Źródło

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków…
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —
Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza…
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!
(Cisza — dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.)
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.

shareEmail this to someone
email