Wewnętrzne życie.

Inner Life.Wewnątrz, zewnątrz.

Moje serce jest niewidoczne, a jednak czuje się je bedąc ze mną…

Mówi się, że to, co  w sercu mieszka, z tamtąd się wymyka,  na koniec języka..

Albo, że piękno jest kwiatem szczęścia.

Wnętrze i zewnętrzność- to spójność.

Nie możemy się schować.

Pozwólmy się naszemu sercu dobrocią i wdzięcznością zachłysnąć, a one po prostu same z nas w świat wypłyną …

shareEmail this to someone
email

Alexandra Rempel

Alexandra Rempel wrote 881 posts

Post navigation


Schreibe einen Kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>