…świętość…

...

Wczoraj 2 papieżom nadano status świętego..

…święty, świętość… te słowa zajmowały mnie, więc piszę moje słowa, które mi się z tymi wyrazami kojarzą.

W Biblii, piśmie świętym chrześcijan, napisane jest, że tylko Bóg jest święty.Także , że każdy człowiek, który przyjął do serca Pana Jezusa jako swojego Zbawcę, jest także świętym-bo uświęconym przez mękę Pańską.

Nikt przed Bogiem nie ma szansy ostać się- nikt, bo jesteśmy tak nieświęci…

A i zmarły, który ogłoszony jest przez nieświętego człowieka, nie stanie się bardziej świętym…

Tak, tylko Bóg jest święty i ja uważam, że On wysłuchuje każdej modlitwy bez objazdów i innych przekaźników.

Giovanni Paolo II, był bardzo mądrym, poetycznym i bogobojnym człowiekem, który kochał ludzi. Był wspaniałym pasterzem i sługą Bożym. Jego życiowe świadectwo, poezje i spuścizna w pismach pozostanie dla nas inspiracją.

Ale święty jest tylko Bóg i teraz są inni pasterze na ziemi,którzy prowadzą ludzi do bliższego spotkania z tym świętym Bogiem…

RIP nasz kochany bracie Giovanni Paolo II i Giovanni XXIII.

shareEmail this to someone
email

Alexandra Rempel

Alexandra Rempel wrote 881 posts

Post navigation


Schreibe einen Kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>